Výsledky přijímacího řízení

Na základě častých dotazů upřesňujeme, že dle nařízení MŠMT je zveřejnění výsledků přijímacího řízení, resp. seznamu přijatých uchazečů možné nejdříve 19. května 2021. A to pro všechny obory – maturitní nebo učební ve všech formách studia – denní, distanční nebo kombinované. Bez rozdílu, zda se konaly přijímací zkoušky nebo nekonaly.

Odevzdání zápisového lístku

Žáci nastupující do prvních ročníků denního studia potvrdí nástup do školy odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků – osobně ve škole nebo poštou.

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod nekonání, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil.

Uchazeč, může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve SŠ po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

O autorovi Ing. Olga Krankusová