VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 21/22

DENNÍ STUDIUM

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU

KOMBINOVANÉ STUDIUM

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH – ZKRÁCENÁ DVOULETÁ FORMA

DISTANČNÍ STUDIUM

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH – DVOULETÁ NÁSTAVBA

O autorovi Ing. Olga Krankusová