Naše škole zajistila občerstvení na akci Spolku přátel Krasoňova

Spolek přátel Krasoňova uspořádal v sobotu 25. září 2021 vzpomínkou akci při příležitosti výročí 200 let od založení tamní školy. My jme byli osloveni, abychom zajistili občerstvení formou rautu pro 50 osob. Doufáme, že si všichni návštěvníci na našich výrobcích pochutnali. Velké poděkování patří nejen našim žákyním a žákům v učebním oboru Kuchař- číšník, ale také paní učitelce odborného výcviku Janě Červené.

Práce našich kuchařů a kuchařek

O autorovi Ing. Olga Krankusová