Fiktivní firmy našich žáků

Od 1. září 2021 jsme se zapojili do programu Studentská firma pod záštitou společnosti JA Czech. Studenti díky tomuto programu získají jedinečnou příležitost vyzkoušet si skutečné podnikání za zvýhodněných podmínek. Na začátku školního roku založí svoji firmu, rozdělí si role v pracovním týmu. Při pravidelných schůzkách postupně sestaví podnikatelský záměr, najdou dodavatele, osloví zákazníky, odešlou poptávky, objednávky, spočítají si kalkulaci a stanoví prodejní ceny svých výrobků či služeb. Obchodní vztahy jsou podloženy smlouvami a doklady jako v reálném podnikání. V závěru projektu vyhodnotí svoji činnost, vytvoří závěrečnou zprávu a ukončí činnost Studentské firmy. Výuka probíhá v předmětu Fiktivní firma během celého 3. ročníku a je propojena s dalšími předměty – Ekonomika, Účetnictví, Marketing, Management, Právo, Psychologie, Obchodní korespondence. Studenti se mohou navíc zapojit do různých soutěží, které vyhlašuje JA Czech, například Veletrh studentských firem, Logo firmy apod.

O autorovi Ing. Olga Krankusová