Obrázek pro volby

Zapojili jsme se do soutěže „Moje vysněná práce a znalost informačních technologií“

Pro školní rok 2021/2022 vyhlašuje Ing. Jena Švarcová, Ph.D. – CEED soutěž na téma Moje vysněná práce a znalost informačních technologií
Zadání: Stručně na jednu stranu formátu A4 napište, jaké znalosti a dovednosti z informačních technologií si myslíte, že po vás bude požadovat budoucí zaměstnavatel. V čem vidíte své silné a slabé stránky? Jaké znalosti z oblasti IT zvládáte? Programování, práce s databázemi, pokročilá práce s balíčkem MS Office, využití sociálních sítí pro marketing, servisní práce, instalace software apod.

Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2022. Budou oceněny nejzajímavější práce, odměnou budou odborné novinky českého knižního trhu. Vyhlášení vítězů a předání odměn proběhne do konce dubna 2022.
Soutěžní práci odešlete na mail: ceed@ceed.cz
Přejeme Vám mnoho úspěchů, dobrou volbu a silnou motivaci 😉.

Eva Augustová, učitelka ekonomických předmětů

O autorovi Ing. Olga Krankusová