Rozšíření modulů v testování ECDL o počítačovou grafiku

Na naší škole funguje akreditované testovací středisko ECDL. Jsme oprávněni provádět testování za účelem získání certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence). ECDL představuje celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích úloh.

V našem akreditovaném testovacím středisku realizujeme testování:

Modul M2 – Základy práce s PC a správa souborů (Computer Essentials)

Modul M3 – Zpracování textu (Word Processing)

Modul M4 – Práce s tabulkami (Spreadsheets)

Modul M5 – Použití databází (Using Databases)

Modul M6 – Prezentace (Presentation)

Modul M7 – Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials)

Modul M10 – Tvorba webových stránek (Web Editing)

Modul M16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing)

Modul M17 – Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing)

Naši žáci jednotlivé moduly skládají podle školních učebních plánů, protože obsah modulů plně koresponduje s náplní učiva předmětu Informační a komunikační technologie a dalších předmětů se zaměřením na ICT. Ani omezení prezenční výuky v době covidu nás nezastavilo. Žáci 4. IT a 4. O si po návratu testy doplnili a mají složeno 7 modulů. To je pěkný výkon. Na další moduly se připravují 2. IT, 2. O, 3. It a 3. O. Předpokládáme, že i první ročníky se k testování připojí, aby si za pár let jako absolventi odnesli ze školy certifikát s co největším počtem modulů. 

Nově rozšiřujeme naše testovací podmínky o moduly zaměřené na počítačovou grafiku. Cílem je poskytnout tento certifikát nejen žákům oboru Informačních technologií, ale i žákům oboru Reprodukční grafik. Těšíme se, až učitelé předmětů se zaměřením na počítačovou grafiku začnou testy realizovat. Určitě se budou dařit. 

O autorovi Ing. Olga Krankusová