Rodičovské schůzky 22.11.

Vážení a milí rodiče,
snažíme se i přes covidová omezení postupovat podle harmonogramu tohoto školního roku. To se bude týkat i třídních schůzek, které tedy proběhnou v pondělí 22. listopadu od 15.30 do 17 hodin

Třídní schůzky jsou svým charakterem posuzovány jako veřejné akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, a řídí se tedy podle bodu 13 mimořádného opatření, ze kterého vyplývá především toto:
V případě, že se třídních schůzek najednou (v jedné místnosti) účastní více než 20 osob, je nezbytné, aby se tyto osoby prokázaly jednou z podmínek, viz https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#34- 
Organizátor akce, v tomto případě škola, má pak obecně povinnost kontrolovat splnění podmínek a osobám účastnícím se této akce je stanovena povinnost prokázat se splněním podmínek.
Stále jsme doufali, že se rodičovské schůzky uskuteční prezenční formou. Tato setkání jsou pro naši práci zásadní. S ohledem na současná hygienická opatření jsme se ale rozhodli jako v minulém školním roce pro online formu, a to prostřednictvím aplikace MS Teams.

Program:

  1. společná schůzka s třídním učitelem – od 15:30. Přihlaste se pomocí pozvánky (klikněte pro přihlášení) do vybrané schůzky k třídnímu učiteli, budete čekat v tzv. předsálí, vyučující Vás do schůzky vpustí.
  2. Po skončení schůzky s třídním učitelem je prostor pro konzultace s jednotlivými vyučujícími. Opět se přihlaste se do vybrané schůzky a ocitnete se zase v tzv. předsálí. Vyučující si Vás tentokrát bude po jednom pouštět na schůzku, aby sdělované informace o Vašem dítěti neposlouchal nikdo další. Na jednu konzultaci je vymezeno maximálně 10 minut. Může se tedy stát, že budete v předsálí čekat delší dobu.

Tabulku, kde najdete u každého vyučujícího odkaz pro připojení ke schůzce online přes MS Teams, naleznete v informačním systému Bakaláři. Zde najdete také postup pro připojení se ke schůzce. V případě komplikací se nejprve zeptejte Vašich dětí. Prostředí dobře znají a měly by Vám být schopné pomoct s přihlášením do schůzky.
Těšíme se na setkání s Vámi.

O autorovi Ing. Olga Krankusová