Azure for Students

Students of senior year (4th grade) studying Information technology, aged between 19-20, acquaint with server configurations. To do this, they use the services of Microsoft and its Azure platform. Students install and manage various types of servers (DHCP, DNS, Web server, Active Directory, Mail server, Cloud server, etc.). They learn to back up data and configurations, or the entire VM (Hyper-V).

Thanks to Azure for Students, they can use free VPS services and public IP will give them the opportunity to debug their network service configurations (web, cloud, mail, etc.). Another advantage is the ability to work on a remote server from school and from home, especially in this difficult time affected by the spread of SARS-CoV-2.

Verze v českém jazyce

Studenti 4. ročníku Informační technologie ve věku 19 až 20 let věku se seznamují s konfiguracemi serverů. Za tímto účelem využívají služeb společnosti Microsoft a její platformy Azure. Studenti instalují a spravují nejrůznější typy serverů (DHCP, DNS, Web server, Active Directory, Mail server, Cloud server, aj.). Učí se zálohovat data i konfigurace, nebo celé VM (Hyper-V).

Díky Azure for Students mohou využívat zdarma VPS služeb a veřejná IP jim poskytne možnost ladit své konfigurace síťových služeb (web, cloud, mail, aj.). Další výhodou je možnost pracovat na vzdáleném serveru ze školy i z domova obzvláště v této nelehké době zatížené šířením nemoci SARS-CoV-2.

O autorovi Ing. Zdeněk Smištík