ZAHRANIČNÍ STÁŽ V BUDAPEŠTI A SLOVENSKÝCH MOJMÍROVCÍCH

S novým rokem se pro naše studenty přiblížila i možnost zúčastnit se další pracovní stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Studenti oboru IT a reprodukční grafik vyrazí na pracovní stáž do Budapešti, zatímco studenti oboru Kuchař-číšník a Obchodník vyjedou tentokrát na Slovensko, konkrétně do Kaštieľu Mojmírovce. Se skupinou žáků pojede také pedagogický dozor, který bude žákům po celou dobu stáže k dispozici.

V rámci pobytu budou studenti zaměstnáni ve firmách, což by mělo rozvinout jejich schopnosti nejen v cizím jazyce, ale i v odborné činnosti. Práce probíhá na prověřených pracovištích

Jsme velmi rádi, že můžeme našim studentům i v tomto roce nabídnout možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje formou zahraniční praxe.

O autorovi Ing. Olga Krankusová