Humpolecké velikonoce

V neděli 10. 4. jsme dostali možnost zúčastnit se akce Humpolecké Velikonoce, kterou pořádalo Městské kulturní středisko ve spolupráci se Střediskem volného času. Studenti oboru Obchodník – specialista na cestovní ruch seznamovali návštěvníky s historií čtvrti Zichpill i s architekturou a osudy významných staveb: tolerančního kostelíku, kostela sv. Jana Nepomuckého i Nápravníkova stavení. Dle ohlasu veřejnosti můžeme říci, že se svého úkolu zhostili na výbornou. Zapojili se i studenti oboru Kuchař- číšník. Připravili k ochutnávce typické velikonoční pokrmy – mazance, beránky a hlavičku. Nabízeli i teplé nápoje, které v tento chladný den přišli návštěvníkům akce vhod. Akce se velmi vydařila, nechtěnými návštěvníky byly jen aprílové sněhové vločky.

O autorovi Ing. Olga Krankusová