Zapojili jsme se do akce Čistá Vysočina

Dne 13.4. se naši studenti a učitelé zúčastnili akce s názvem „Čistá Vysočina“. Jedná se o tradiční akci, jejímž cílem jsou veřejně prospěšné činnosti v podobě úklidu veřejných prostorů organizovanou Krajem Vysočina. Naším úkolem bylo uklidit prostor kopírující naučnou stezku Březina (tedy od parku, přes Orlík, Tři jezírka a zpět).

Tato akce se netýkala čtvrtých ročníků. Maturanti konali písemnou zkoušku z Českého jazyka.

O autorovi Ing. Olga Krankusová