Odborné praxe v zahraničí Erasmus+ ve školním roce 22/23

Obor Obchodník – specialista na cestovní ruch

duben – květen 2022 – Kastiel Mojmírovce, Slovensko – luxusní hotelový resort – praxe na recepci, v kanceláři manažerky resortu, v organizaci wellness, ubytování a stravování přímo v resortu, hrazeno i s dopravou, kapesné v €

Obor Kuchař – číšník

duben – květen 2022 – Kastiel Mojmírovce, Slovensko – luxusní hotelový resort – praxe v kuchyni a restauraci resortu, ubytování a stravování přímo v resortu, hrazeno i s dopravou, kapesné v €

Obor Informační technologie

červen 2022 – Budapešť, Maďarsko, praxe v počítačových firmách, ubytování, stravování a doprava hrazeno, kapesné v €

Obor Reprodukční grafik

červen 2022 – Budapešť, Maďarsko, praxe v polygrafických firmách, ubytování, stravování a doprava hrazeno, kapesné v € Odstavec

Další zahraniční odborné praxe jsou naplánovány na podzim 2022. Ve stejných destinacích, s podobnou náplní a časovou dotací 14 dní. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Nádvorníkové.

O autorovi Ing. Olga Krankusová