VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 22/23 studijní obory s maturitou – kombinovaná forma studia

Vážení uchazeči o studium v maturitních oborech (kombinovaná nebo distanční forma studia), stáhněte si níže uvedený přehled evidenčních čísel přihlášek. Přijatí uchazeči o studium v kombinované nebo distanční formě obdrží poštou pozvánku na zápis, který se bude konat v sobotu 4. června 2022.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě. Bohužel kapacita školy neumožňuje vyhovět všem uchazečům o studium v kombinované formě tohoto oboru.

O autorovi Ing. Olga Krankusová