Příběhy našich sousedů

Studenti z 1.IT – Martin Chadim, Jan Lysý, Tomáš Karlík, Michal Král a Vítek Šidlák pracovali téměř půl roku na projektu organizace Post Bellum – Paměť národa. Jejich úkolem bylo najít pamětníka, setkávat se s ním, povídat si o jeho životě, zpracovat jeho životopis, napsat scénář k reportáži, natočit reportáž s pomocí redaktorky Českého rozhlasu Vysočina v Jihlavě.

Jejich pamětníkem se stala Mgr. Alena Hrachová, která byla dlouholetou učitelkou i na naší škole. Každé setkání s ní bylo velmi obohacující. Celkem dvakrát s ní studenti rozhovor nahrávali, potom se z něj snažili vybrat nejzajímavější události pro vlastní reportáž.

Závěrem celého projektu bylo prezentovat vlastní práci v humpoleckém Mikádu ve čtvrtek 28.4.2022. Akce se zúčastnili studenti z dalších čtyř škol – ZŠ Podhrad Humpolec, ZŠ Hálkova Humpolec, Gymnázium Humpolec a ZŠ Pražská Pelhřimov. Všechny projekty hodnotili nesoutěžně tři porotci Miroslav Horák ze ZŚ Želiv, Tereza Pešoutová z ČRo Vysočina a Irena Krčilová z Okresního archivu Pelhřimov. V sále byli i pamětníci, rodinní příslušníci a další diváci.

Studenti byli pochváleni za vlastní prezentaci, celkový projev při vystoupení i za zpracování jednotlivých podkladů. Nakonec s nimi byl natočen i krátký rozhovor pro Český rozhlas Vysočina a druhý den odvysílán. Jejich práci je možné dohledat na stránkách Post Bellum.

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/vysocina

Mgr. Zuzana Brabcová

O autorovi Ing. Olga Krankusová