Den s němčinou

Dne 18.5.2022 vyrazila třída 1.O na vzdělávací akci pořádanou Goethe Institut Prag do Pardubic. Cesta vlakem příjemně uběhla a po krátké procházce centrem Pardubic jsme dorazili do Tyršových sadů, kde nás uvítali zástupci Goethe Institutu a předali nám základní informace o průběhu akce. Studenti si také mohli zdarma vyzvednout informační a reklamní materiály týkající se německého jazyka. V 11. hodin začal workshop s německou hudební skupinou Munich Supercrew, studenti spolu se skupinou nacvičovali jednu z jejich písní na společný koncert, který začal ve 12. hodin. Po nácviku následovala krátká přestávka a ve 12. hodin již následoval společný koncert, skupina dokázala vytvořit skvělou atmosféru a na konci již zpívali celé Tyršovy sady. Poté jsme vyrazili  na nádraží, ale cestou zbylo ještě pár minut na krátkou zastávku na zmrzlinu. Studenti vzdělávací akci hodnotili kladně a věřím, že přispěla ke zvýšení jejich motivace ve výuce německého jazyka.
Hernová Lenka

O autorovi Ing. Olga Krankusová