Projekt Do Německa na zkušenou

Ve čtvrtek 23.6. 2022 přijal pozvání k nám do školy pan Dominik Sedlařík s projektem Do Německa na zkušenou. Velmi přehlednou a zároveň zábavnou formou (došlo i na soutěže) sdělil studentům oboru cestovní ruch možnosti krátkodobých i dlouhodobých pobytů zejména v německy mluvících zemích.
Prezentace byla rozdělena na dvě části. V první studenti diskutovali důležitost němčiny jako druhého cizího jazyka v rámci historických, geografických a ekonomických souvislostí k České republice a v druhé části již byly prezentovány konkrétní možnosti výjezdů v rámci studia na středních a vysokých školách. Studenty zaujaly zejména krátkodobé pobyty, které je možné realizovat například o letních prázdninách. V průběhu celé prezentace kladli naši studenti nejrůznější dotazy a zároveň sdíleli své zkušenosti s pobyty v rámci Erasmus+.
Dominik se s námi rozloučil heslem: 

„Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus“                   (angličtina je nutnost, němčina je výhoda)


Děkujeme podporujícím organizacím  za možnost této přednášky a těšíme se na další setkání v budoucnosti.
Přehledný seznam včetně kontaktů na jednotlivé organizace naleznete zde.

Lenka Hernová, vyučující německého jazyka

O autorovi Ing. Olga Krankusová