Společný pobyt na konci školního roku

28. a 29. června jsme odjeli (studenti i vyučující) do RS Trnávka, kde jsme všichni strávili příjemné dva dny. Trochu jsme soutěžili, koupali se, sportovali, opékali buřtíky, zkrátka družili jsme se napříč všemi třídami a všemi obory. V rámci tohoto společného setkání jsme také zhodnotili 2. pololetí školního roku a řada studentů byla odměněna za reprezentaci školy, za aktivity navíc, za účast v soutěžích a olympiádách. Přejeme všem studentům a učitelům krásné prázdniny a budeme se těšit v září na další školní rok.

Mgr. Lenka Lutnerová, zástupkyně ředitelky školy

O autorovi Ing. Olga Krankusová