Pozvi mě, ohrom mě! – soutěžní video uvnitř

Právě takto se jmenovala soutěž vyhlášená v rámci veletrhů GO RegionTour 2022 v Brně. Úkolem soutěžících týmů bylo natočit video, které by mělo přesvědčit zahraničního studenta, aby strávil dva dny právě v našem regionu.

Studenti cestovního ruchu a informačních technologií se do toho pustili s vervou. Vytvořili tvůrčí tým, kde se propojovaly znalosti z obou oborů. Soutěže jsme se zúčastnili poprvé. V pátek 21.10. jsme v Brně s napětím čekali na verdikt poroty, v níž zasedli zástupci Asociace CK, České dědictví UNESCO a CzechTourism.

A výsledek?

Máme zlatou!

Mgr. Lenka Domšová

O autorovi Ing. Olga Krankusová