Mezioborová spolupráce studentů naší školy

Studenti oboru Reprodukční grafik vytvořili ve spolupráci s vyučujícími německého jazyka a odborných předmětů velmi pěknou učební pomůcku pro studenty oboru Obchodník. Jedná se o tzv. FEHLER KATALOG, neboli katalog chyb, do kterého si studenti během výuky němčiny zapisují svoje chyby z písemných prací i ústního projevu. Dokáží tak lépe identifikovat oblasti, ve kterých nejčastěji chybují a mohou svoji pozornost při přípravě zaměřit právě na ně. Katalog obsahuje i  přehledné základní tabulky německých gramatických kategorií pro usnadnění přípravy na písemné testy. 
Grafikům patří velké poděkování a studentům němčiny  přeji co nejméně záznamů v jejich katalogu :).


Hernová Lenka

O autorovi Ing. Olga Krankusová