VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 23/24 studijní obor s maturitou PMP – kombinovaná forma studia

Vážení uchazeči o studium v maturitních oborech (kombinovaná forma studia), stáhněte si níže uvedený přehled evidenčních čísel přihlášek. Přijatí uchazeči o studium v kombinované formě obdrží poštou pozvánku na zápis, který se bude konat v sobotu 27. května 2023.

Bohužel kapacita školy neumožňuje vyhovět všem uchazečům o studium v kombinované formě tohoto oboru.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě. Nepřijatí uchazeči mají možnost ještě před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Pro nepřijaté uchazeče v oboru PMP v kombinované formě je termín stanoven na středu 3. května 2023 od 9.00 do 15.00 hodin. Určitě nás kontaktujte. Nepřijetí je z důvodu omezené kapacity školy. V případě, že budete zvažovat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, zvažte následující informace. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává na Střední škole informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o., se sídlem Hradská 276, Humpolec, k rukám ředitelky školy, a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina.

O autorovi Ing. Olga Krankusová