Schůzka pro rodiče žáků nastupujících ročníků

Připomínáme, že dne 7 6. se od 15:00 konají schůzky zákonných zástupců žákyň a žáků, kteří v září nastupují do prvních ročníků učebních a maturitních oborů. Těšíme se na viděnou.

Vedení školy, třídní učitelé i další členové pedagogického sboru.

O autorovi Ing. Olga Krankusová