Příběhy našich sousedů – slavnostní zakončení a prezentace projektů v kině

V pondělí 5. 6. studenti 1.O z projektu Příběhy našich sousedů prezentovali výsledky své práce před veřejností a odbornou porotou v humpoleckém kině. Letos se zapojilo celkem 7 základních a středních škol z Humpolce a Pelhřimova. Mohli točit videa, vytvářet audionahrávky, nakreslit komiks. Naši pětici -Tomáše Bolka, Adélu Jůzlovou, Adélu Gregrovou, Nikolu Radilovou a paní učitelku Mgr. Taťánu Culkovou- přišli podpořit jejich blízcí i pedagogové ze školy. Určitě nebylo snadné stát na velkém podiu a mluvit před tolika lidmi v sále. Odborná porota ocenila především profesionalitu (přednes zpaměti) a originalitu našich studentů. Všem moc děkujeme.

O autorovi Ing. Olga Krankusová