Adaptační kurz pro 1. ročníky

Nástup prvních ročníků do školy se nesl v duchu adaptačního kurzu. 5. 9. jsme odjeli do Sportparku Kocanda, kde jsme strávili příjemné dva dny. Studenti se poznávali navzájem, seznamovali se s třídními učiteli, učili se respektovat jeden druhého, spolupracovat. Při týmových hrách a činnostech rozvíjeli komunikaci. Poslední den kurzu jsme se přesunuli do prostředí města Humpolce. Studenti vyšších ročníků oboru Obchodník se zaměřením na cestovní ruch provedli naše prváky po blízkém okolí školy. Den jsme zakončili na školní zahradě, kde jsme zhodnotili naše aktivity a grilovali špekáčky.

Přejeme všem našim prvákům, aby se jim ve škole dařilo.

O autorovi Ing. Olga Krankusová