Budeme v televizi!

Druháci z 2. O a 2. IT měli společně s třídními učiteli možnost být součástí publika při natáčení zábavné přírodovědné show Zázraky přírody v České televizi. Děkujeme za skvělou příležitost a zkušenost. PS: Nezapomeňte se na nás podívat!

Bc. Veronika Kamešová

O autorovi Ing. Olga Krankusová