Salzburg – solná perla Rakouska

Ve středu 18. 10. skupina 50 studentů navštívila dolnorakouské město Salzburg, rodiště W. A.
Mozarta. V programu nechyběla dominanta města Festung Hohensalzburg, Staré Město s katedrálou
a také zámek Mirabell a jeho přilehlé zahrady.

Mgr. Lenka Domšová

O autorovi Ing. Olga Krankusová