Olympiáda – Dějepis

V úterý 28. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Tématem byl letos středověk v
českých zemích. Zúčastnilo se osm studentů a tři nejlepší postupují do okresního kola. Z prvního
místa je to Filip Šimůnek ze 2.IT, na druhém místě se umístil Ondřej Novák ze 2.IT a na třetím místě
skončila Gabriela Krejcarová ze třídy 1.O. Gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast!

Mgr. T. Culková

O autorovi Ing. Olga Krankusová