Okresní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 18. 1. se tři studenti naší školy zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády v
Pelhřimově. Gabriela Krejcarová (1. O), Ondřej Novák (2. IT) a Filip Šimůnek (2. IT) předvedli své
znalosti o dějinách středověku v českých zemích. Děkujeme našim studentům za reprezentaci školy!

Mgr. Taťána Culková

O autorovi Ing. Olga Krankusová