Pochod pro mozek

Studenti cestovního ruchu ve spolupráci se Seniory ČR ZO Humpolec zorganizovali pochod, který spadá do celorepublikové akce Pochod pro mozek. Připravili si pro účastníky komentovanou procházku přes Horní a Dolní náměstí až po Zichpil. Na konci proběhl kvíz, kdy účastníci odpovídali na otázky a první tři s nejvíce správnými odpověďmi dostali pexeso se známými místy a památkami Humpolce, které vytvořili studenti IT v rámci fiktivní firmy Pexle. 
Děkujeme za účast i přes nepřízeň počasí.

Bc. Veronika Kamešová

O autorovi Ing. Olga Krankusová