Krajské kolo ekonomické olympiády

Ekonomické olympiády pořádané společností INEV se účastníme každý rok, a proto jsme letošní 8. kolo  nemohli vynechat. 
Školní kolo se konalo na počátku roku 2024. Do krajského kola postoupili 3 studenti naší školy, což je velmi pěkný výsledek i v porovnání s jinými školami.
Krajské kolo za Vysočinu proběhlo v pátek, 22. března, pod záštitou Krajského úřadu v Jihlavě. Této akce se zúčastnilo 61 studentů z Kraje Vysočina, ti nejlepší postoupí do celostátního kola. Test byl samozřejmě náročnější než školní kolo, obsahoval úkoly z několika okruhů: ekonomická historie, ekonomické teorie, mikroekonomie, makroekonomie, mezinárodní ekonomie a finanční gramotnost. Umístění studentů bude známo na konci dubna, kdy budou k dispozici výsledky ze všech krajů České republiky.
Už nyní patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy studentovi Tobiáši Gregorovi a studentce Carol Novotných.

Ing. Eva Augustová

O autorovi Ing. Olga Krankusová