DEN ZEMĚ

Dne 18.4 na naší škole proběhl Den Země. Společně se třídou 2.0 jsme si připravili několik stanovišť, které návštěvníci museli projít, aby na konci mohli dostat odměny od našich kuchařů  a také klíčenku s překvapením od našich grafiků. Děkuji všem za účast a nasazení. 
Mgr. Eva Svobodová 

O autorovi Ing. Olga Krankusová