Slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů

Srdečně Vás zveme na slavnostní závěrečnou prezentaci projektu Příběhy
našich sousedů. Těší se na Vás tým studentů z 1.O a naši kuchaři, kteří budou
zajišťovat občerstvení.


Mgr. Culková

O autorovi Ing. Olga Krankusová