VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 24/25 – denní studium

V souladu s § 60j zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňuje ředitelka Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec výsledky 2. kola přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku studijních a učebních oborů v denní formě pro školní rok 2024/2025:

66-41-L/01 OBCHODNÍK – specialista na cestovní ruch

34-53-H/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

O autorovi Ing. Olga Krankusová