VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení podle § 1 vyhlášky č. 422/2023 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) pro školní rok 2024/2025.


Počet přijímaných uchazečů

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK : 3 uchazeči


Kritéria přijímacího řízení


Jak odevzdat přihlášku

Termín pro podání přihlášky je do 26. srpna 2024. Přihlášku lze podat pouze v listinné podobě Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola.

Přihláška ke stažení

O autorovi Ing. Olga Krankusová