Projekt z OP VK MŠMT Nová škola

Naše škola úspěšně prošla žadatelským procesem a získala dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „EU peníze středním školám“.
Přípravy projektu začaly na podzim 2011. Po splnění všech kritérií a podmínek jsme se na konci léta stali příjemci dotace ve výši kolem 1,2 milionu Kč. Poskytnuté finance byly využity jednak na odměny učitelům – autorům vzdělávacích materiálů, ale hlavně na materiální vybavení. Škola tak bude mohla nakoupit pomůcky a jiné materiální prostředky v hodnotě téměř 850 tisíc Kč. Realizace projektu byla nastavena na dva roky, tj. od 29. 5. 2012 do 29. 5. 2014.
Cílem a hlavním předmětem projektu byla tvorba inovovaných vzdělávacích materiálů a jejich pilotáž ve vyučovacích hodinách. Naším záměrem je pro naše studenty vytvořit celkem 548 nových vzdělávacích materiálů ve vyučovaných předmětech a tematických oblastech s využitím multimediální a interaktivní techniky.
MŠMT nastavilo sestavení i realizaci projektu tak, aby ji školy zvládly samostatně. Nebylo tedy nutné využívat soukromých poradenských firem a MŠMT toto ani nedoporučovalo. Primárně by měla být finanční dotace využita ve prospěch školy – žáků a pedagogů. Ředitelka školy tedy rozhodla organizovat celý projekt, i přes jeho administrativní náročnost, bez nabízené pomoci řady firem.
Ze získané projektové dotace jsme v prvním roce trvání projekttu realizovali rekonstrukci našich multimediálních učitelských pracovišť za zhruba 400 tisíc Kč. Nyní je máme ve všech učebnách na škole. V druhém roce jsme zakoupili zcela funkční tabletovou učebnu, která slouží především při výuce cizích cizích jazyků. Další část dotace jsme použili k modernizaci učebny výpočetní techniky. Ta nyní splňuje všechny požadavky i pro výuku grafiky a zpracování multimediálních souborů.

V únoru 2014 jsme doložili všechny výstupy, které byly podmínkou úspěšného splnění projektu, včetně vyúčtování a záverečné monitorovací zprávy.

Dle zásad projektu zveřejňujeme seznam všech dosud vytvořených a ověřených DUM (digitálních učebních materiálů) s kontaktem na autora (stav k 31. 1. 2014).

Seznam šablon Využívání ICT III/2

 • Šablona č. 1 – Základy společenských věd – Politické ideologie – autor Mgr. Renata Trtíková (Čeledová) – více
 • Šablona č. 2 – Základy společenských věd – Psychologie – autor Mgr. Renata Trtíková (Čeledová) – více
 • Šablona č. 3 – Matematika – Planimetrie – autor Mgr. Jana Dědová – více
 • Šablona č. 4 – Matematika – Funkce – autor Mgr. Jana Dědová,Mgr. Marie Kotenová – více
 • Šablona č. 5 – Cestovní ruch – Dějiny umění – autor Mgr. Lenka Domšová – více
 • Šablona č. 6 – Cestovní ruch – Dějiny umění – autor Mgr. Lenka Domšová – více
 • Šablona č. 7 – Úvod do elektrotechniky – autor Mgr. Rudolf Dvořák – více
 • Šablona č. 8 – Český jazyk – Jazyk a řeč – autor Mgr. Kristýna Gyurcsovicsová – více
 • Šablona č. 9 – Matematika – Stereometrie – autor Mgr. Marie Kotenová – více
 • Šablona č. 10 – Pravidla elektronických písemností – autor Mgr. Jana Kourková – více
 • Šablona č. 11 – Informační a komunikační technologie – MS Word – pracovní listy – autor Ing. Olga Krankusová – více
 • Šablona č. 12 – Tvorba webových stránek – Kaskádové styly – autor Ing. Olga Krankusová – více
 • Šablona č. 13 – Informační a komunikační technologie – MS Excel – pracovní listy – autor Ing. Olga Krankusová – více
 • Šablona číslo 14 – Účetnictví – Daňová evidence – autor Ing. Božena Musilová – více
 • Šablona č. 15 – Fiktivní firma – Zaměstnanci – autor Mgr. Eva Paclíková – více
 • Šablona č. 16 – Fiktivní firma – Podnikatelská činnost – autor Mgr. Eva Paclíková – více
 • Šablona č. 17 – Programování – autor Ing. Smištík Zdeněk – více
 • Šablona č. 18 – Programování objektové – autor Ing. Smištík Zdeněk – více
 • Šablona č. 19 – Informační a komunikační technologie – autor Ing. Renata Tomšů – více
 • Šablona č. 20 – Informační a komunikační technologie – autor Ing. Renata Tomšů – více
 • Šablona č. 21 – Technologie – Miloslava Urbánková – více

Seznam šablon Cizí jazyky II/2

 • Šablona č. 1 – Anglický jazyk – Časy – autor Stanislava Bendová – více
 • Šablona č. 2 – Německý jazyk – Slovesa – autor Mgr. Jana Kourková – více
 • Šablona č. 3 – Německý jazyk – Slovesa – autor Mgr. Jana Kourková – více
 • Šablona č. 4 – Anglický jazyk – Reálie anglicky mluvících zemí – autor Stanislava Bendová – více