Bezpečnost ve škole

Na základě metodické doporučení jednatele družstevních škol PhDr. Ludvíka Vomáčky ředitelka školy prověřila bezpečnost školního prostředí dle následujících bodů:

 1. Prověřeno – bez závad
 2. Průběžně dodržováno
 3. Projednáno se žáky na třídnických hodinách ve dnech 15. – 16. 10. 2014
 4. Projednáno na poradě pedagogických pracovníků 16. 10. 2014
 5. Průběžně prováděna aktualizace školního řádu a přehodnocen systém dozorů

 

Metodické doporučení

V souvislosti s tragickými událostmi ve střední škole ve Žďáře nad Sázavou vydávám následující doporučení ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení SČMSD, jejich pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům, žákyním a žákům:

 

1. Neprodleně prověřit a zkontrolovat systém uzavírání vstupů do budov škol a školských zařízení.

 

2. Dodržovat pravidla bezpečného a kontrolovaného pohybu osob přes vstup do školy při příchodu a odchodu žáků včetně dozoru zaměstnance u vchodu, a to i v případě instalovaného elektronického vstupního systému (čipy a karty), s cílem identifikovat cizí osoby a kontrolovat správné používání elektronických zabezpečovacích zařízení.

 

3. Vhodným způsobem připomenout žákům principy bezpečného školního prostředí

 • jednání při vstupu do školy a opouštění školy
 • hlášení cizí osoby, která se pohybuje ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby
 • hlášení podezřelého chování i ze strany spolužáků (držení zbraní, násilí, výhrůžky a jiné podezřelé aktivity)
 • jednání v krizové situaci

 

4. Připomenout zaměstnancům principy bezpečného školního prostředí a jednání v krizové situaci a vhodnou formou informovat rodiče a zřizovatele o způsobu zajištění bezpečnosti v organizaci (např. na webové stránce školy a využívaných sociálních sítích)

 

5. V nejbližší době znovu vyhodnotit rizika související se vstupem neoprávněné osoby do školních prostor a v případě potřeby

 • aktualizovat školní řády a případné další vnitřní předpisy
 • instalovat alespoň v nezbytném rozsahu elektronické bezpečnostní zařízení (např. kombinace elektromagnetického dálkového ovládání zámku a kamery)
 • aktualizovat pravidla vstupu a odchodu žáků do školy mimo pravidelný čas
 • aktualizovat pravidla pro pohyb cizích osob a rodičů ve škole včetně způsobu identifikace
 • přehodnotit systém dozorů a jeho účinnost

Ludvík Vomáčka

jednatel družstevních škol

 

O autorovi Ing. Zdeněk Smištík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *