Vize školy budoucích let

          

Rozhodující příjmové složky školy (z ekonomického hlediska) tvoří dotace ze státního rozpočtu, školného za žáky a v menší míře výnosy za služby, které škola poskytuje pro veřejnost – pronájem nebytových prostor. Projevuje se zde velkou měrou pokles počtu žáků školy, přestože např. v oblasti dotace má škola trvale max. možnou výši, tj. 90% stanoveného normativu.      

            

Lze konstatovat, že z ekonomického hlediska budou rozhodující pro další existenci školy následující 3-4 školní roky, kdy z demografické křivky věkové kategorie 15-19 let vyplývá jen velmi mírný nárůst počtu potenciálních žáků školy.

Proto se vedení školy rozhodlo:

  • velkou pozornost věnovat vzdělávání dospělých (již v prvním roce 2014/2015 se nám podařilo otevřít obor Předškolní a mimoškolní pedagogika s velmi dobrým náborem)
  • ve školním roce 2015/2016 chceme otevřít další obor Sociální péče (nábor prozatím v přípravě)
  • pro vycházející žáky a absolventy naší školy zahájíme program, který pomůže našim absolventům a žákům najít práci „Úspěšně vystuduj a zhodnoť své vědomosti“

-během studia pomůžeme žákům zajistit brigády „Poznej cenu své produktivní práce“

-další velmi lákavou nabídkou je studium v zahraničí „Studuj za peníze britské vlády“ -pomůžeme vyřídit veškeré formality ke studiu a připravit k jazykové zkoušce z angličtiny (B2)

-nabídnout žákům, kteří neuspěli v prozatímním studiu, možnost dokončení studia na naší škole s uznáním veškerého předchozího vzdělání

-rozšířit jazykovou školičku „Špunt“ -výuka ANJ pro děti od 4 let, možná budoucí žáci

-pokračovat ve sledování nabídek možností získání finančních prostředků z evropských fondů + UNIV3

 

 

O autorovi Ing. Zdeněk Smištík