Workshop v tolerančním kostelíku v Humpolci

Dne 10. října jsme navštívili velmi zajímavý program organizovaný Malým muzeem Bible z Pelhřimova. Studenti se seznámili s replikou středověkého knihtisku, vyzkoušeli si ruční sazbu liter, práci v písmolijecké a rytecké dílně, prošli písařskou dílnou a poutavým výkladem o tolerančním patentu a vzniku tolerančního kostelíku v Humpolci. Vše bylo doplněno informacemi o významných osobnostech evropské a české historie. Workshop tak propojil naše teoretické znalosti s praktickými ukázkami.

O autorovi Ing. Zdeněk Smištík