Zahájení školního roku 2020/2021

Vyučování ve školním roce 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020 od 7:30. První školní den budou ve všech ročnících probíhat třídnické práce ve svých kmenových učebnách. Předpokládaný konec je pro první ročníky v 11 hodin, pro vyšší ročníky v 10 hodin. Těšíme se na vás a pro dobrou atmosféru na počátku prosíme přezuvky s sebou. Zakrytí úst a nosu rouškou zatím ponecháváme na osobním rozhodnutí. Dezinfekce rukou a termokamera připraveny.

Od středy 2. 9. 2020 bude probíhat výuka podle rozvrhu. První ročníky odjíždějí na adaptační kurz.

O autorovi Ing. Olga Krankusová