Nový učební obor

Na základě aktuální informace z MŠMT oznamujeme, že naše žádost o otevření oboru 26-59-H/01 Mechanik digitálních sítí v denní formě studia byla úspěšná! Jedná se o technicky zaměřený, tříletý učební obor zakončený výučním listem. Jeho výuka probíhá pouze na 6 místech ČR. V případě zájmu o studium tohoto oboru ve školním roce 2020/2021 nás neváhejte kontaktovat!

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Toto vzdělávání zahrnuje jak všeobecné, tak odborné vzdělávání. V rámci odborného vzdělávání je vybaven odbornými znalostmi, dovednostmi a návyky, které ho opravňují ke kvalifikované a odborně způsobilé práci s telekomunikačními zařízeními a digitálními sítěmi.

Absolvent bude připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat telekomunikační přenosové trasy a spojovací zařízení. Měřit a testovat různé typy analogových i digitálních sítí, které jsou určeny pro elektromagnetické signály zabezpečující hlasové, obrazové a datové přenosy.

Uplatní se při výkonu povolání spojový mechanik na mnoha pracovních pozicích, jako např. mechanik přenosových tras, montér telekomunikačních sítí, montér pro mobilní sítě, mechanik zabezpečovacích zařízení.

O autorovi Ing. Olga Krankusová