Barmanský kurz pro naše žáky

Těšíme se na barmanský kurz, který je naplánován na 20. – 24. června 2022. Bude probíhat v budově naší školy pod profesionálním vedením pana Smolného. Více informací podá paní zástupkyně pro odborný výcvik Jana Červená. Plakáty vytvořili v rámci odborného výcviku žáci 1. ročníku oboru Reprodukční grafik.

Jan Řepka
Františka Staníčková
Jan Plutnar

O autorovi Ing. Olga Krankusová