Úspěšné mezinárodní jazykové zkoušky

Během loňského a také letošního školního roku se skupina studentů naší školy připravovala na mezinárodní jazykovou zkoušku B2 First, dříve známá jako FCE. Tato zkouška je mnoha podniky a vzdělávacími institucemi respektována, například při přijímacích pohovorech. Při skládání této zkoušky uchazeč musí absolvovat poslechová cvičení, porozumění textu, gramatiku, dva slohové útvary a ústní část. Minimální hranice pro získání tohoto certifikátu je 160 ze 190 bodů. Naši studenti zkoušku úspěšně zvládli. Jejich výsledná známka je A (180-190 bodů), což odpovídá úrovni C1 (Advanced). Srdečně gratulujeme.

Ing. Stanislava Bendová

O autorovi Ing. Olga Krankusová