PODNIKÁNÍ – nástavbové studium v distanční formě

Z důvodu naplněné kapacity školy nástavbové studium v distanční ani denní formě nebudeme ve školním roce 22/23 otevírat. Děkujeme všem potenciálním zájemcům za zájem o studium na naší škole.

O autorovi Ing. Olga Krankusová