Volby do školské rady – kandidátní listina níže

Základní informace a termíny

Školský zákon ukládá řediteli školy zřídit školskou radu a zajistit průběh volby do této rady. Protože k 31. 8. 2022 uplyne funkční období zástupce žáků v současné školské rady, je třeba zvolit jeho nástupce. Funkční období členů školské rady je 3 roky a jedná se o čestnou (tedy neplacenou) funkci. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen „oprávněné osoby“), třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje jednatel. Počet členů zastupujících v radě za oprávněné osoby byl podle čl. III odst. 1 volebního řádu stanoven na 1 člena, celkový počet členů bude 3.

První kolo voleb do školské rady proběhne 14. 9. 2022 od 6.00 do 22.00 prostřednictvím internetového hlasování. Webový odkaz bude zaslán zprávou v aplikaci Bakaláři nejpozději den před konáním voleb.   

Volební řád školské rady zde. Kandidátní listina zde.

O autorovi Ing. Olga Krankusová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *