Zapojení rodilého mluvčího do výuky anglického jazyka

Na konci měsíce října plánuje naše škola přizvat do výuky anglického jazyka rodilého mluvčího. Lektor  bude na naší škole působit jeden týden, 6 vyučovacích hodin denně pro maturitní třídy (každá třída po 3 hodinách). Kurzovné bude v plné výši hrazeno školou.
Jsme rádi, že můžeme našim budoucím maturantům nabídnout tuto možnost a věříme, že kurz přispěje nejen k  úspěšnému zvládnutí ústní části maturitní zkoušky z anglického jazyka.
Organizační záležitosti budou upřesněny v průběhu měsíce října a studenti o nich budou informováni  prostřednictvím systému Bakaláři a vyučujících anglického jazyka. 

Organizátorkou kurzu je paní učitelka Lenka Hernová.

O autorovi Ing. Olga Krankusová