Adaptační kurz pro 1. ročníky

V pondělí 5. září studenti 1. ročníků se svými třídními učiteli vyrazili do RS Trnávka na třídenní seznamovací pobyt. Počasí bylo přívětivé, nálada výborná, jídlo skvělé. Nic nebránilo tomu vzájemně se hlouběji poznat a stmelit kolektiv.

Převažovaly aktivity, ve kterých studenti řešili úkoly za pomocí intenzivní spolupráce. Seznamovací, komunikační, týmové, dramatické, relaxační hry byly určeny nejen studentům, ale také pedagogům.

Start byl na jedničku, určitě zvládneme i další etapy.

O autorovi Ing. Olga Krankusová