Maturitní a závěrečné zkoušky podzim 2022

V září se budou konat opravné a náhradní maturitní a závěrečné zkoušky v následujících termínech:

Společná část MZ – didaktické testy se konají 1. – 2. 9. 2022. Přihlášeným studentům byla odeslána pozvánka se všemi podrobnostmi na email. Spádovou školou bude Obchodní akademie Pelhřimov.

Profilová část MZ pro obor Informační technologie – praktická část se bude konat 12. 9. 2022 od 13 hodin v učebně č. 15.

Závěrečné zkoušky pro učební obor Kuchař číšník se nebudou konat. Závěrečné zkoušky pro učební obor Reprodukční grafik – praktická část 1. a 2. 9. od 10 20, písemná část 12.9 od 13 00 a ústní 15. 9. od 14 00 vždy v zasedací místnosti č. 18.

Profilová část MZ pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika v kombinované formě studia – praktická i ústní část část se bude konat 14. 9. 2022 od 12 hodin v učebně č. 6.

O autorovi Ing. Olga Krankusová