Doplňující volby do školské rady září 2022

Na Střední škole informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec proběhlo dne 14. 9. 2022 hlasování v doplňujících volbách do školské rady.

Volba zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců 

Hlasování bylo dle průběžných informací zahájeno 14. 9. v 6:00 hlasování a ukončeno v 22 hodin. Hlasování probíhalo pomocí elektronického formuláře. Cesta k jeho přístupu byla ve stanoveném termínu zveřejněna v systému Bakaláři. Po skončení voleb byly zjištěny následující výsledky voleb:

Tomáš Karlík, nový člen školské rady 

Děkujeme kandidátům za aktivitu a chuť podílet se na chodu školy. Blahopřejeme vítězi.

Děkujeme všem účastníkům voleb za jejich hlasy.

O autorovi Ing. Olga Krankusová