Pozdrav z Budapešti v rámci projektu Erasmus+

Dnes jsme studenty navštívily ve firmě Windling. Jejich mentor je s jejich prací spokojen. Odpoledne jsme vyrazili na procházku k římským vykopávkám. 

Více na Facebooku školy.

L. Hernová, S. Bendová

O autorovi Ing. Olga Krankusová