Úspěšná realizace zahraničních odborných praxí našich studentů

Našich 12 studentů ze studijního oboru Informační technologie (2. IT a 4. IT) se o víkendu navrátilo ze stáže Erasmus+ v Budapešti. V Budapešti strávili 14 dnů (od 19.11. do 26.11. 2022), během kterých získávali nejen pracovní, ale i kulturní zkušenosti z pobytu v cizí zemi. Samostatně museli řešit nejen úkoly v práci, ale i orientaci ve velkoměstě a komunikaci v cizím jazyce. Na závěr své stáže se zúčastnili hodnotící schůzky v pořádající agentuře, na které shrnuli své zážitky a pracovní zkušenosti. Věříme, že je absolvovaný pobyt posunul nejen po pracovní, ale i po osobní stránce a ze získaných zkušeností budou moci těžit i v budoucnu.
za skupinu Erasmus+ 
Lenka Hernová

O autorovi Ing. Olga Krankusová