Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 kombinovaná forma zkrácené dvouleté studium

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ředitelka Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2023/2024 do kombinované formy studia pro dospělé uchazeče o zkrácené dvouleté studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Podrobnosti ke stažení:

O autorovi Ing. Olga Krankusová